13 Assassins
Magnolia Pictures (2010)
Action, Adventure, Drama
In Collection
#1257
0*
Seen ItYes
876964003940
IMDB   7.6
141 mins Japan / Japanese
Blu-ray Disc  Region 1, Region A   R (Restricted)
Koji Yakusho Shinzaemon Shimada
Takayuki Yamada Shinrouko
Yusuke Iseya Koyata
Goro Inagaki Lord Naritsugu Matsudaira
Masachika Ichimura Hanbei Kitou
Mikijiro Hira Sir Doi
Hiroki Matsukata Kuranaga
Tsuyoshi Ihara Hirayama
Arata Furuta Sahara
Kazuki Namioka ISHIZUKA Rihei
Ikki Sawamura MITSUHASHI Gunjiro
Seiji Rokkaku OTAKE Mosuke
Sosuke Takaoka HIOKI Yasokichi
Yuma Ishigaki HIGUCHI Gennai
Koen Kondo HORII Yahachi
Director
Takashi Miike
Producer Jeremy Thomas
Minami Ichikawa
Writer Daisuke Tengan
Kaneo Ikegami
Cinematography Nobuyasu Kita
Nobuyasa Kita
Musician Koji Endo


A group of assassins come together for a suicide mission to kill an evil lord.
Edition Details
Edition Widescreen Edition
Original Title Jûsan-nin no shikaku
Distributor Magnolia Home Entertainment
Release Date 7/5/2011
Packaging HD Case
Screen Ratio Theatrical Widescreen (2.40:1)
Subtitles English; Spanish
Audio Tracks DTS [English]
DTS [Japanese]
Layers Single Side, Dual Layer
No. of Disks/Tapes 1

Features
Interview with Director Takashi Miike Deleted Scenes Theatrical Trailer BD Live Enabled